Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonania zadania pt: Zakup mebli biurowych

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonania zadania pt: „Zakup mebli biurowych wraz z montażem do pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego”. Przed dokonaniem wyceny istnieje możliwość oględzin pomieszczeń, w których usytuowane będą meble, ponieważ rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie … Czytaj dalej

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót budowlanych

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót budowlanych dotyczącego wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku stanowiącym własność Miasta Wodzisławia Śl., położonym przy ulicy Michalskiego 12 w Wodzisławiu Śląskim. 1.Zamawiający Miasto Wodzisław Śląski 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: Kosztorys … Czytaj dalej

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonania zadania pt: „Zakup mebli biurowych wraz z montażem

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonania zadania pt: „Zakup mebli biurowych wraz z montażem do pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego” Przed dokonaniem wyceny istnieje możliwość oględzin pomieszczeń, w których usytuowane będą meble, ponieważ rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie … Czytaj dalej

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu dostarczenia modemu USB Huawei E173

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu dostarczenia modemu USB Huawei E173 dla projektu: „Internet w domu – cyfrowe okno na świat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa … Czytaj dalej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego – 1 Maja

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia: 1. Zamawiający: Urząd Miasta Wodzisławia Śl. ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śl. … Czytaj dalej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego -ul. Czyżowicka

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia: 1. Zamawiający: Urząd Miasta Wodzisławia Śl. ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śl. … Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia … Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której … Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty – ul. Wałowa

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia:   1. Zamawiający:   Urząd Miasta Wodzisławia … Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty – ul. Wysoka

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia:   1. Zamawiający:   Urząd Miasta Wodzisławia Śl. … Czytaj dalej