Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego – 1 Maja

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia: 1. Zamawiający: Urząd Miasta Wodzisławia Śl. ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śl. … Czytaj dalej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego -ul. Czyżowicka

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia: 1. Zamawiający: Urząd Miasta Wodzisławia Śl. ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śl. … Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia … Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której … Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty – ul. Wałowa

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia:   1. Zamawiający:   Urząd Miasta Wodzisławia … Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty – ul. Wysoka

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia:   1. Zamawiający:   Urząd Miasta Wodzisławia Śl. … Czytaj dalej

Zaproszeniedo złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego – ul. Kubsza

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia:   1. Zamawiający:   Urząd Miasta … Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego – 26 Marca

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia: 1. Zamawiający: Urząd Miasta Wodzisławia Śl. ul. … Czytaj dalej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NADZÓR INWESTORSKI

1.Zamawiający Urząd Miasta Wodzisław Śl.Wydział Inwestycji Miejskich Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4 tel.: (32) 4590557, (32) 4590545 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Droga do obsługi sprzedawanych działek budowlanych Oś. … Czytaj dalej

Wykonanie dokumentacji projektowej

ZAPROSZENIE  DO ZŁOŻENIA OFERTY 1.Zamawiający Urząd Miasta Wodzisław Śl.Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4 tel. :(32) 4590549, (32) 4590442 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań inwestycyjnych: a) Budowa oświetlenia drogowego … Czytaj dalej