Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro I. ZAMAWIAJĄCY Miasto Wodzisław Śląski Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski tel.: 32 4590470, e-mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl osoba do kontaktu: Arkadiusz Ptasiński … Czytaj dalej

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro I. ZAMAWIAJĄCY Miasto Wodzisław Śląski Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski tel.: 32 4590470, e-mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl osoba do kontaktu: Arkadiusz Ptasiński … Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 30000 euro – Przedłużenie licencji UTM Bundle.

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro I. ZAMAWIAJĄCY Miasto Wodzisław Śląski Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski tel.: 32 4590470, e-mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl osoba do kontaktu: Zbigniew Gamza II. … Czytaj dalej

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących”

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro. I ZAMAWIAJĄCY Urząd Miasta Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski tel.: 32 4590470, e-mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl osoba do kontaktu: Arkadiusz Ptasiński II … Czytaj dalej

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących”

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro.  I ZAMAWIAJĄCY Urząd Miasta Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski tel.: 32 4590470, e-mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl osoba do kontaktu: Arkadiusz Ptasiński II … Czytaj dalej

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro.  I ZAMAWIAJĄCY Urząd Miasta Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski tel.: 32 4590470, e-mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl osoba do kontaktu: Zbigniew Gamza II … Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe: Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro I ZAMAWIAJĄCY Urząd Miasta Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski tel.: 32 4590470, e-mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl osoba do kontaktu: Zbigniew Gamza II … Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury sieci szerokopasmowej

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro I ZAMAWIAJĄCY Urząd Miasta Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski tel.: 32 4590470, e-mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl osoba do kontaktu: Zbigniew Gamza II … Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Dzierżawa kserokopiarek/drukarek wraz z eksploatacją.”

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000,00 Euro. I ZAMAWIAJĄCY Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego Biuro Informatyki ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski tel. 32 4590470, e-mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl osoba do kontaktu: Zbigniew Gamza II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Miasto Wodzisław Śląski … Czytaj dalej