Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz.  U. z 2013 r., poz. 907  z późn. zm.)   I. … Czytaj dalej