OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej lokalem garażowym wraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej lokalem garażowym wraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego … Czytaj dalej

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 21E, mapa 9, obręb Wodzisław, oznaczonej jako działka nr 2209/201, użytek Bi, o pow. 15.341 m², … Czytaj dalej

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty … Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w najem

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL. INFORMUJE że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 … Czytaj dalej

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie operatu szacunkowego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty … Czytaj dalej

W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM DOKONANIA WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW ROSNĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA ZAPRASZAM DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM DOKONANIA WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW ROSNĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA ZAPRASZAM DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający Miasto Wodzisław Śląski Ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski Przedmiot zamówienia: wycinka drzew i krzewów (wykaz … Czytaj dalej

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego: W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą … Czytaj dalej

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego: W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie … Czytaj dalej