Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w najem (ul. Sądowa)

Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim INFORMUJE że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b oraz siedzibie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śl. zgodnie z art. 35 … Czytaj dalej

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski przeznaczonych do oddania w najem (Rynek)

Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim INFORMUJE że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b oraz siedzibie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śl. zgodnie z art. 35 … Czytaj dalej

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski przeznaczonych do oddania w najem (Żeromskiego)

Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim INFORMUJE że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b oraz siedzibie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śl. zgodnie z art. 35 … Czytaj dalej

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski przeznaczonych do oddania w najem

Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim INFORMUJE że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b oraz siedzibie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śl. zgodnie z art. 35 … Czytaj dalej

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski przeznaczonych do oddania w najem

Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim INFORMUJE że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b oraz siedzibie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śl. zgodnie z art. 35 … Czytaj dalej

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro (światłowód)

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zamówienia obejmującego: Dostawę 24 włókien światłowodowych w … Czytaj dalej