Informacja o prawie wniesienia skargi na ustalenia Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany siedziby obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

Szczegółowe informacje w załącznikach:

1. Informacja o prawie wniesienia skargi na ustalenia Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany siedziby obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim.

2. Uchwała nr XXXVI/329l13 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 czerwca2013 r, w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim ustalonej uchwałą nr
XXVI/2 55/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Wodzisław Śląski na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.