Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej położonej przy ul. Pszowskiej w Wodzisławiu Śl. do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.

INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b zgodnie
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonej do oddania w najem
w trybie bezprzetargowym na okres 9 lat:

1. część działki 2861/86, mapa 2, obręb Wodzisław, o powierzchni 64 m2, położonej przy ul. Pszowskiej w Wodzisławiu Śląskim pod pawilon handlowy wraz z obejściem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania.

Pełna treść wykazu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Możliwość komentowania jest wyłączona.