Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4B, zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni,

1) wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Rybnickiej o pow. 480 m², przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na poprawę warunków zagospodarowania jednej z nieruchomości przyległych,

2) wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. S.Staszica o pow. 127 m², przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Pełna treść wykazów dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem: wodzislaw-slaski.pl w zakładce BIP.

Możliwość komentowania jest wyłączona.