Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Ładnej

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 1774 z późn. zm.) informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Ładnej, obręb Wilchwy, karta mapy 4
, oznaczonej jako działka nr 2611/21 o pow. 673 m2, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00071156/7.

Wykaz został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. pod adresem: bip.wodzislaw-slaski.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.