Informacja o wykazie nieruchomości

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b, wywieszono do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej o pow. 10390 m², przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Pełna treść wykazu dostępna jest na stronie internetowej : bip.wodzislaw-slaski.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.