Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.

INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b zgodnie
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 2015 r., poz. 782 ze zmianami) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę/najem:

  1. działka nr 2909/17, mapa 2, obręb Wodzisław, o powierzchni 784 m2, położonej przy ul. Magnoliowej w Wodzisławiu Śląskim pod zieleń przydomową.

  2. część działki nr 98, mapa 8, obręb Wodzisław, o powierzchni 438 m2, położonej przy ul. Brzozowej w Wodzisławiu Śląskim pod ogródek warzywno-sadowniczy.

  3. część działki nr 2415/39, mapa 4, obręb Wilchwy, o powierzchni 148,61 m2, położonej przy ul. Teligi w Wodzisławiu Śląskim pod zieleń przydomową.

  4. część działki nr 401/10, mapa 4, obręb Jedłownik, położonej przy ul. Górniczej w Wodzisławiu Śląskim pod 2 garaże przenośne wraz z obejściem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania garaży, każdy o powierzchni 25,25 m2..

  5. cz. działki nr 1999/138, mapa 8, obręb Wodzisław, o powierzchni 23 m2, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śląskim pod garaż przenośny wraz z obejściem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania garażu.

  6. cz. działki nr 1967/150, mapa 8, obręb Wodzisław, o powierzchni 23,58 m2, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śląskim pod garaż przenośny wraz z obejściem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania garażu.

  7. cz. działki nr 3172/121, mapa 3, obręb Wodzisław, o powierzchni 10 m2, położonej przy ul. Górnej w Wodzisławiu Śląskim pod część budynku garażu.

  8. cz. działki nr 3322/44, mapa 3, obręb Wodzisław, o powierzchni 0,35 m2, położonej na Rynku w Wodzisławiu Śląskim pod ustawienie reklamy (potykacza).

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. pod adresem: www.wodzislaw-slaski.pl w zakładce BIP.

Możliwość komentowania jest wyłączona.