Informacja o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4B, został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni,

wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Arendarskiej o pow. 6 m², przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Pełna treść wykazów dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem: www. wodzislaw-slaski.pl w zakładce BIP.

Możliwość komentowania jest wyłączona.