Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej niezbudowanej przy ulicy Wiejskiej

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4B, został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wiejskiej o pow. 9828 m², przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Pełna treść wykazu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem: wodzislaw-slaski.pl w zakładce BIP.

Możliwość komentowania jest wyłączona.