Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Wodzisławiu Śl. na os. XXX-lecia PRL

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4B, został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonych w Wodzisławiu Śl. na Osiedlu XXX-lecia PRL, o pow. 124 m², przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Pełna treść wykazu dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.