Informacja o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4B, zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni

1) wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Sasankowej o pow. 483 m², przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na poprawę warunków zagospodarowania jednej z nieruchomości przyległych,

2) wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Józefa Michalskiego o pow. 24 m², przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod tereny infrastruktury technicznej.

Pełna treść wykazów dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem: wodzislaw-slaski.pl w zakładce BIP

Prezydent Miasta

Mieczysław Kieca

Możliwość komentowania jest wyłączona.