Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego działając na podstawie Zarządzenia Nr OR.I.0151-00209/09 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Wodzisławia Śląskiego informuje, że posiada zbędny składniki majątku ruchomego:

 1. Średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki Ford MK D1114

  Dane pojazdu:

– Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny – pożarniczy, GBA 2/16

– Rok produkcji: 1981

– Silnik diesel o pojemności 5947,00 cm3, i mocy 106,00 kW

Paliwo: olej napędowy

– Przebieg: 27 938 km

– Badanie techniczne ważne do dnia: 04.07.2017 r.

Dane uzupełniające:

Pojazd posiada aktualne ubezpieczenie OC i ważny przegląd techniczny. Samochód wyposażony w autopompę oraz zbiornik o pojemności 2000 l. Do października 2015 r. uczestniczył w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Cena: 6 400,00 zł. (brutto)

 1. Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy marki Jelcz MS-315

  Dane pojazdu:

  – Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny – pożarniczy, GCBA 6/32

  – Rok produkcji: 1984

  – Silnik diesel o pojemności 11100,00 cm3, i mocy 232,00 kW

  Paliwo: olej napędowy

  – Przebieg: 11 180 km

  Ostatnie badanie techniczne ważne do dnia: 02.09.2015 r.

  Dane uzupełniające:

  Samochód niesprawny technicznie – do grudnia 2014 roku uczestniczył w działaniach ratowniczych. Samochód wyposażony w autopompę i zbiornik wodny o pojemności 6 000 l.

  Cena: 5 200,00 zł. (brutto)

Podmioty lub osoby zainteresowane zakupem składników majątku proszone są do składania ofert kupna, która winna zawierać:

1) dane adresowe i kontaktowe oferenta,

2) nazwę składnika,

3) oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym wybranego składnika majątku ruchomego.

Składnik majątku zostanie sprzedany za cenę jednostkową określoną w wykazie. Jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem tego samego składnika majątku zostanie przeprowadzona aukcja między tymi osobami.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia przetargu, zmianę warunków przetargu oraz odwołanie przetargu bez podania przyczyny.

Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów do dnia 26.07.2016 r. na niżej podany adres do korespondencji:

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ww. składnika majątku ruchomego proszę o kontakt z p. Witoldem Kowolem lub p. Barbarą Mokry nr tel. 32 453 04 95.

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.