Informacja – wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-miasta Wodzisławia Śl. położonych na Os. 1 Maja i przy ul. Sobótki w Wodzisławiu Śl. przeznaczonych do oddania w dzierżawę

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.

INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b zgodnie
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

1. część działki nr 721/1, mapa 6, obręb Wilchwy, o powierzchni 100 m2 i 405 m2, położonej na Os. 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim pod ogródki warzywno-sadownicze.

2. działka nr 2378, mapa 3, obręb Wodzisław, o powierzchni 476 m2, położona przy ul. Sobótki w Wodzisławiu Śląskim celem utrzymania porządku wokół posesji i zabezpieczenia terenu przed dewastacją.

Pełna treść wykazu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Możliwość komentowania jest wyłączona.