Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Dzierżawa kserokopiarek/drukarek wraz z eksploatacją.”

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000,00 Euro. I ZAMAWIAJĄCY Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego Biuro Informatyki ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski tel. 32 4590470, e-mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl osoba do kontaktu: Zbigniew Gamza II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Miasto Wodzisław Śląski … Czytaj dalej