Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 30000 euro – Przedłużenie licencji UTM Bundle.

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro I. ZAMAWIAJĄCY Miasto Wodzisław Śląski Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski tel.: 32 4590470, e-mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl osoba do kontaktu: Zbigniew Gamza II. … Czytaj dalej

Przedłużenie licencji UTM Bundle (8×5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) dla urządzenia FortiGate 240D – 1 rok

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro I. ZAMAWIAJĄCY Urząd Miasta Biuro Informatyki ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski tel.: 32 4590470, e-mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl osoba do kontaktu: Zbigniew Gamza II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Miasto Wodzisław Śląski … Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty – Dostawa oprogramowania – licencje dostępowe oraz pakiety biurowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000,00 Euro. I. ZAMAWIAJĄCY Urząd Miasta Biuro Informatyki ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski tel.: 32 4590470, e-mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl osoba do kontaktu: Zbigniew Gamza II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Miasto Wodzisław Śląski … Czytaj dalej