Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24 … Czytaj dalej

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie włączenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 28 w Wodzisławiu Śląskim do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wodzisławiu Śląskim i Szkoły Podstawowej Nr 10 w Wodzisławiu Śląskim. … Czytaj dalej

Informacja o prawie wniesienia skargi na ustalenia Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany siedziby obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

Szczegółowe informacje w załącznikach: 1. Informacja o prawie wniesienia skargi na ustalenia Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany siedziby obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim. 2. Uchwała nr XXXVI/329l13 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 czerwca2013 … Czytaj dalej