Komunikat o ogłoszeniu oferty na dostawę koszy ulicznych o pojemności 35 l

KOMUNIKAT

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje dostawcy :

koszy ulicznych o pojemności 35 l – pojemnik okrągły, ażurowy, z wpuszczanym ocynkowanym wiaderkiem, z popielniczką, zabezpieczony od góry zespolonym z koszem i słupkiem daszkiem z blachy stalowej ocynkowanej, mocowany na słupku montażowym, kotwiony do podłoża, w kolorze grafitowym, w ilości 35 szt.

Ofertę należy składać na formularzu ofertowym wraz z załączonym zdjęciem proponowanego kosza ulicznego do dnia 16 października 2014 r. z dopiskiem „Oferta na dostawę koszy ulicznych o pojemności 35 l:

– w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, przy ul. Bogumińskiej 4b,

– pocztą na adres jak wyżej,

– na adre e-mail: kancelaria@ um.wodzislaw.pl, lub

– faxem na nr 32 7218703.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z kosztami dostawy.

Kryteria wyboru dostawcy: cena 100%. Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pod numerem telefonu (32) 4590551 lub na adres e-mail d.siwek@wodzislaw-slaski.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.