Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie włączenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 28 w Wodzisławiu Śląskim do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wodzisławiu Śląskim i Szkoły Podstawowej Nr 10 w Wodzisławiu Śląskim.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 25.07.2013 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 18, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres edukacja@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycjami zmian,

b) nazwa organizacji i dane osób upoważnionych do jej reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Załącznik:

Projekt uchwały w sprawie włączenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 28 w Wodzisławiu Śląskim do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wodzisławiu Śląskim i Szkoły Podstawowej Nr 10 w Wodzisławiu Śląskim.

Możliwość komentowania jest wyłączona.