Konsultacje społeczne planowanego projektu dot. oświetlenia solarnego placówek oświatowych

Konsultacje społeczne planowanego projektu dot. oświetlenia solarnego placówek oświatowych

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować następujący projekt:

„Budowa systemu miejskiego oświetlenia solarnego w Wodzisławiu Śląskim”

Projekt zakłada: budowę autonomicznych punktów oświetlenia ulicznego w ilości 132 sztuki w placówkach oświatowych, dla potrzeb oświetlenia obiektów sportowych i rekreacyjnych (boiska, siłownie).

Z dokumentacją można się zapoznać w Referacie Inwestycji Miejskich i Budownictwa pokój nr 302 Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Wszelkie uwagi do projektów można zgłaszać do dnia 24.06.2016r. osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Wodzisław Śląski lub na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl poprzez formularz konsultacyjny.

Pobierz:

Formularz konsultacyjny OZE

Formularz konsultacyjny OZE (pdf)

Treść ogłoszenia (pdf)

Możliwość komentowania jest wyłączona.