Konsultacje społeczne planowanego projektu dot. wymiany opraw oświetleniowych

Konsultacje społeczne planowanego projektu dot. wymiany opraw oświetleniowych

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować następujący projekt:

Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”.

Projekt zakłada: wymianę opraw sodowych na oprawy LED w ilości 368 sztuk wraz z częściową wymianą słupów i modernizacją 15 szafek oświetleniowych i sterowaniem zdalnym.

Z dokumentacją można się zapoznać w Referacie Inwestycji Miejskich i Budownictwa pokój nr 302 Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Wszelkie uwagi do projektów można zgłaszać do dnia 24.06.2016r. osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Wodzisław Śląski lub na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl poprzez formularz konsultacyjny.

POBIERZ:

Formularz konsultacyjny

Formularz konsultacyjny (pdf)

Treść ogłoszenia

Możliwość komentowania jest wyłączona.