Miasto Wodzisław Śl. poszukuje firmy do wykonania wraz montażem tablicy informacyjnej

Miasto Wodzisław Śl. poszukuje firmy do wykonania wraz montażem tablicy informacyjnej dla zadania inwestycyjnego „Likwidacja zalewiska Sakandrzok” oraz „Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego budowa ronda w Wodzisławiu Śląskim Etap I, zadanie 4”.

Tablica stalowa, jednostronna o wymiarach 2,80 m x 2,40 m na stelażu. Montaż na terenie inwestycji przy ul. Piaskowej w Wodzisławiu Śl. – wzór w załączniku – (oferta cena netto i brutto).

Tablica stalowa, jednostronna o wymiarach 1,60 m x 1,12 m na stelażu. Montaż na terenie inwestycji przy skrzyżowaniu ul. 26 Marca – Radlińska – Matuszczyka w Wodzisławiu Śl. – wzór w załączniku – (oferta cena netto i brutto).

Składanie ofert do dnia 4 listopada 2013 roku do godz. 11:00, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl. lub e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Zamówienie będzie udzielone wykonawcy, który złoży najtańszą ofertę.
Termin realizacji zamówienia – 2 tygodnie od otrzymania zlecenia.
Płatność w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury po protokolarnym odbiorze zlecenia.
Informacji udziela Agata Wencel-Wystyrk z Wydziału Inwestycji Miejskich pod nr telefonu 32/4590553.

Wzór 1

Wzór 2

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.