Miasto Wodzisław Śląski podaje do wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Plan Rozwoju Sieci dróg – przebudowa ulic Leszka i Mieszka”.

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

Miasto Wodzisław Śląski podaje do wiadomości informację na podstawie art. 39 pkt 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U.2016.1440 t.j. z dnia 2016.09.09) o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Plan Rozwoju Sieci dróg – przebudowa ulic Leszka i Mieszka”.

W trakcie realizacji inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem kanału. Zakres prac projektowych obejmuje przebudowę ciągu drogowego ul. Leszka i Mieszka w Wodzisławiu Śląskim od skrzyżowania z ul. Radlińską do skrzyżowania z ul. Kokoszycką o długości ok. 1100 m.
Zgłoszenie należy kierować na adres:
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego,
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski.

Możliwość komentowania jest wyłączona.