Miasto Wodzisław Śląski poszukuje dostawcy 3 szt. słupów parkowych oświetlenia ulicznego

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje dostawcy 3 szt. słupów parkowych oświetlenia ulicznego w układzie ramion 2 – 1 szt., w układzie ramion  2 + 1 – 2 szt. zgodnie z załączonym opisem.

Ofertę należy składać do dnia 22.11.2013 r. do godz. 12 00 na załączonym formularzu ofertowym, z dopiskiem „Oferta na dostawę słupów parkowych oświetleniowych”:

w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, przy ul. Bogumińskiej 4b, 44 – 300 Wodzisław Śl.,

pocztą na adres jak wyżej,

–  na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl,

–  faxem na nr (32) 7218703.

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pod nr telefonu (32) 4590550.

Załączniki:
–         opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1)
–         formularz ofertowy (Załącznik nr 2)
zalaczniki – slupy

Możliwość komentowania jest wyłączona.