Miasto Wodzisław Śląski poszukuje dostawcy elementów dekoracyjnych świetlnych na słupy oświetlenia ulicznego

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje dostawcy elementów dekoracyjnych świetlnych na słupy oświetlenia ulicznego do dekoracji Miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zgodnie z załączonym opisem i rysunkiem.

Ofertę należy składać na formularzu ofertowym wraz z załączonym zdjęciem proponowanego elementu do dnia 21.11.2013 r. do godz. 13 00, z dopiskiem „Oferta na dostawę elementów dekoracyjnych świetlnych na słupy oświetlenia ulicznego do dekoracji Miasta”.
–  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, przy ul. Bogumińskiej 4b,
–  pocztą na adres jak wyżej,
–  a adres e-mail:
kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub
–  faxem na nr (32) 7218703.
Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pod nr telefonu (32) 4590552.
Załączniki
Załaczniki -zakup dekoracji światecznej 2013

Możliwość komentowania jest wyłączona.