Miasto Wodzisław Śląski poszukuje dostawcy koszy ulicznych o pojemności 35 l

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje  dostawcy :

– koszy ulicznych o pojemności 35 l – pojemnik okrągły, ażurowy, z wpuszczanym ocynkowanym wiaderkiem, z popielniczką, zabezpieczony od góry zespolonym z koszem i słupkiem daszkiem z blachy stalowej ocynkowanej, mocowany na słupku montażowym, kotwiony do podłoża, w kolorze jasnej zieleni, w ilości 35 szt.

Ofertę należy składać na formularzu ofertowym wraz z załączonym zdjęciem proponowanego kosza ulicznego do dnia 30 lipca 2013 r. z dopiskiem „Oferta na dostawę  koszy ulicznych o pojemności 35 l:

– w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, przy ul. Bogumińskiej 4b,

– pocztą na adres jak wyżej,

– na adres e-mail: kancelaria@ um.wodzislaw.pl, lub

– faxem na nr 32 7218703.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14 dni od dnia zamówienia.

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z dostawą.

Kryteria wyboru dostawcy: cena 100%. Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,  pod numerem telefonu  (32) 4590551 lub na adres e-mail  gosp.kom@um.wodzislaw.pl.

Możliwość komentowania jest wyłączona.