Miasto Wodzisław Śląski poszukuje dostawcy ławek i donic kwiatowych betonowych

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje dostawcy ławek i donic kwiatowych betonowych. Ofertę należy składać do dnia 10.10.2013 r. do godz. 12 00 na formularzu ofertowym, z dopiskiem „Oferta na dostawę ławek i donic kwiatowych betonowych”:
–  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, przy ul. Bogumińskiej 4b, 44 – 300 Wodzisław Śl.,
–  pocztą na adres jak wyżej,
–  na adres e-mail: kancelaria@um.wodzislaw.pl,
–  faxem na nr (32) 7218703.
Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pod nr telefonu (32) 4590552.
Załączniki:

–  załącznik 1 –opis przedmiotu ławki+donice
–  załącznik 2 formularz ofertowy – ławki+donice

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.