Miasto Wodzisław Śląski poszukuje dostawcy ławek parkowych z oparciem.

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje dostawcy ławek parkowych z oparciem.

Ofertę należy składać do dnia 10.10.2013 r. do godz. 12 00 na załączonym formularzu ofertowym, z dopiskiem „Oferta na dostawę ławek parkowych z oparciem”:

–  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, przy ul. Bogumińskiej 4b, 44 – 300 Wodzisław Śl.,
pocztą na adres jak wyżej,
na adres e-mail: kancelaria@um.wodzislaw.pl,
faxem na nr (32) 7218703.
Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pod nr telefonu (32) 4590552.
Załączniki:

–  nr 1 – KOMUNIKAT- zakup ławek parkowych 2013
–  nr 2 – formularz ofertowy – ławki

Możliwość komentowania jest wyłączona.