Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonania usługi pt: „Odbiór i wywóz nieczystości stałych /zmieszanych/ z Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Straży Miejskiej oraz Wydziału Edukacji z pojemników o pojemności 1 100 litrów”

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonania usługi pt: „Odbiór i wywóz nieczystości stałych /zmieszanych/ z Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Straży Miejskiej oraz Wydziału Edukacji z pojemników o pojemności 1 100 litrów” o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity )
Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.
Ofertę należy złożyć najpóźniej do 23.09.2013 r. do godz. 11.00 w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać mailem lub pocztą na adres:
Urząd Miasta Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
adres mailowy: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.
Termin związania z umową: do 31.12.2013 r.
Planowany termin podpisania umowy to 30.09.2013 r.
Forma płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Kontakt:
Elżbieta Kowalska
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
telefon 32 4590457

Załączniki:

  1. formularz cenowy
  2. projekt umowy

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.