Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu dostarczenia modemu USB Huawei E173

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu dostarczenia modemu USB Huawei E173 dla projektu: „Internet w domu – cyfrowe okno na świat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Modem USB powinien być fabrycznie nowy, bez śladów użytkowania. Powinien umożliwić podłączenie Uczestników Projektu do zestawów komputerowych zaopatrzonych w  system Linux Ubuntu. Operatorem internetowym jest Polska Telefonia Cyfrowa S.A – T. Mobile i dostarczony do Urzędu Miasta modem musi umożliwić odbiór przesyłu internetowego w ramach wyżej wymienionej sieci

 

Modem powinien być zaopatrzony w 24 miesięczną gwarancję. Bezpłatne dostarczenie do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego najpóźniej do dnia 01 lipca 2013 r.

 

Kryteria oceny:

 

– cena

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (32 721 87 02 – Bartosz Kwaśny). Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4; 44-300 Wodzisław Śląski lub e-mailem na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pldo dnia 19 czerwca 2013 r. do godz. 15.15.

Możliwość komentowania jest wyłączona.