Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu dostarczenia pomocy dydaktycznych

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu dostarczenia pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji projektu: „Równy Start Dzieci z Miasta Wodzisław Śląski” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opis przedmiotu zamówienia/formularz ofertowy:

w załączniku do komunikatu

Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy

Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie na koszt dostawcy do siedzimy zamawiającego.

Kryteria oceny:cena

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego pod nr telefonu 032 4590510 –  Ewa Wesołowska. Wypełniony Formularz ofertowy należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4; 44-300 Wodzisław Śląski lub e-mailem na adres: fundusze@wodzislaw-slaski.pl do dnia 24.12.2013 r. do godz. 12.00. W treści oferty proszę powołać się na nr BFE.042.00008.2012 – pomoce dydaktyczne/Równy Start

Możliwość komentowania jest wyłączona.