Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu druku naklejek oraz ulotek informujących o zabytkach Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz o komunikacji miejskiej.

KOMUNIKAT

 

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu druku naklejek oraz ulotek informujących o zabytkach Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz o komunikacji miejskiej.

Dane techniczne:

1. Ulotka: wielkość A4, łamana na trzy, pełny kolor z dwóch stron, papier kreda mat, grubość 135 gr, nakład 10.000 szt.

2. Ulotka: wielkość 288 mm x 206 mm, łamana na trzy, kolor z jednej strony, papier kreda mat, grubość 115 gr, nakład 10.000 szt.

3. Naklejka z folii z nadrukiem solwentowym w pełnym kolorze zabezpieczona laminatem przed UV, format A3, nakład : 100 sztuk.

UWAGA:

ulotka w wielkości 288 mm x 206 mm ma być włożona w ulotkę w formacie A4;

druki mają być wykonane na podstawie przygotowanych przez zleceniodawcę projektów;

ulotki oraz naklejki mają być dostarczone do siedziby Urzędu Miasta.

Termin realizacji zadania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego: do 8 dni roboczych od dnia otrzymania projektów od Zamawiającego.

Kryteria oceny: cena.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Strategii i Promocji, Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego pod nr telefonu 032 4590540 z p. Katarzyną Rokowską – Szyroki. Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4; 44-300 Wodzisław Śląski lub e-mailem na adres: i.kufieta@wodzislaw-slaski.pl dnia 13 maja 2013 r. do godziny 13.00.

Możliwość komentowania jest wyłączona.