Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu druku naklejek, plakatów oraz ulotek informacyjnych.

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu druku  naklejek, plakatów oraz ulotek informacyjnych.

Dane techniczne:

1. Plakat: wielkość A3, pełny kolor z jednej strony 4+0, papier kreda mat, grubość 135 gr, nakład 50 szt.

2. Ulotka: wielkość A3, łamana na cztery, kolor pełny dwustronny 4+4, papier kreda mat, grubość 135 gr, nakład 400 szt.

3. Naklejka z folii z nadrukiem solwentowym w pełnym kolorze zabezpieczona laminatem przed UV, format A3, nakład : 100 sztuk.

UWAGA:
–        druki mają być wykonane na podstawie przygotowanych przez zleceniodawcę projektów;
–        ulotki, plakaty oraz naklejki mają być dostarczone do siedziby Urzędu Miasta.

Termin realizacji zadania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego:  do 8 dni roboczych od dnia otrzymania projektów od Zamawiającego.

Kryteria oceny: cena.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Strategii i Promocji, Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego pod nr telefonu 32 4590540 z p. Iwoną Kufieta. Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4; 44-300 Wodzisław Śląski  lub
e-mailem na adres: i.kufieta@wodzislaw-slaski.pl dnia 2 sierpnia 2013 r. do godziny 13.00.

Możliwość komentowania jest wyłączona.