Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu druku plakatów oraz plakatów wielkoformatowych wraz z ich wyklejaniem na billboardach.

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu druku plakatów oraz plakatów wielkoformatowych wraz z ich wyklejaniem na billboardach usytuowanych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Dane techniczne:

1. Plakat: wielkość A2, pełny kolor z jednej strony 4+0, papier kreda mat, grubość 135 gr, nakład 200 sztuk.

2. Druk i wyklejanie plakatów wielkoformatowych zewnętrznych, wymiar: 470 czm x 220 cm papier BBS grubości 115-130 gr, nadruk solwentowy w pełnym kolorze, cyfrowy, CMYK, Wyklejanie na terenie Miasta, ilość 10 sztuk

3. Druk i wyklejanie plakatu wielkoformatowego zewnętrznego, wymiar: 400 czm x 200 cm papier BBS grubości 115-130 gr, nadruk solwentowy w pełnym kolorze, cyfrowy, CMYK, Wyklejanie na terenie Miasta, ilość 1 sztuka

UWAGA:

  • druki mają być wykonane na podstawie przygotowanych przez zleceniodawcę projektów;
  • plakaty A2 mają być dostarczone do siedziby Urzędu Miasta.
  • wielkoformatowe plakaty mają być wyklejone na billboardach wskazanych przez Zamawiającego

W przypadku przekroczenia planowanej ceny zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia.

Termin realizacji zadania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego: do 17 marca 2014 r.

Kryteria oceny: cena.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Strategii i Promocji, Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego pod nr telefonu 32 4590540 z Katarzyną Rokowską-Szyroki. Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4; 44-300 Wodzisław Śląski lub e-mailem na adres: i.kufieta@wodzislaw-slaski.pl dnia 7 marca 2014 r. do godziny 13.00.

Możliwość komentowania jest wyłączona.