Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu druku ulotek

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu druku ulotek informujących o projekcie: „Wszystkie śmieci nasze są” – kampanii informacyjno – edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami na terenie gminy”  dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ulotka:
format A4 składany na trzy, pełny kolor z dwóch stron, papier kreda mat o gramaturze  115 gr, nakład 15.000 szt.
Druk ma być wykonany na podstawie przygotowanego przez zleceniodawcę projektu i dostarczony do siedziby Urzędu.
Termin realizacji i dostarczenia ulotek do siedziby Zamawiającego: 6 maja 2013 r.

Kryteria oceny:
– cena.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Strategii i Promocji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego pod nr telefonu 32 4590540 Iwoną Kufieta. Oferty należy składać
w Kancelarii Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4; 44-300 Wodzisław Śląski  lub e-mailem na adres: i.kufieta@wodzislaw-slaski.pl   do dnia 25 kwietnia 2013 roku  do godz. 15.00.

Możliwość komentowania jest wyłączona.