Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu wydruku plakatów

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu wydruku plakatów promującego projekt pn. „Eko-styl od młodzieńczych lat – program profilaktyki zdrowotnej dla uczniów klas piątych szkół podstawowych z Wodzisławia Śląskiego” dofinansowany ze środków NFOŚiGW.

Specyfikacja:
PLAKAT: format A3, kolorystyka: 4+0 cmyk, papier: kreda 130 g, nakład 100 szt.,

Do ceny proszę doliczyć transport do siedziby Zleceniodawcy.
Druki mają być wykonane na podstawie przygotowanych przez Zleceniodawcę projektów i dostarczone do siedziby Urzędu.
Termin realizacji zadania: 7 dni roboczych od dnia dostarczenia gotowych plików do realizacji

Kryteria oceny:
– cena.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Kultury, Sportu i Zdrowia tut. Urzędu pod nr telefonu 32 4590537 z Anną Majdowską – Ryszka. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4; 44-300 Wodzisław Śląski lub e-mailem na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pldo dnia 27.09.2013r. do godz. 13:15.

Możliwość komentowania jest wyłączona.