Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu wykonania broszury w ramach projektu

KOMUNIKAT

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu wykonania broszury w ramach projektu pn. „Eko-styl od młodzieńczych lat – program profilaktyki zdrowotnej dla uczniów klas piątych szkół podstawowych z Wodzisławia Śląskiego” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW.
Specyfikacja:
format A5
ilość stron: 10 + okładka
środek folderu: 10 stron w pełnym kolorze 4+4; papier offsetowy 80 g
okładka folderu: pełny kolor 4+4
całość folderu zszyta na grzbiecie
nakład: 450 szt.
Do ceny proszę doliczyć transport do siedziby Zleceniodawcy.
Broszury mają być wykonane na podstawie przygotowanego przez Zleceniodawcę projektu i dostarczone do siedziby Urzędu.

Termin realizacji zadania: 7 dni roboczych od dnia dostarczenia gotowych plików do realizacji

Kryteria oceny:
– cena.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Strategii i Promocji tut. Urzędu pod nr telefonu 32 4590540 z Katarzyną Rokowską-Szyroki. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4; 44-300 Wodzisław Śląski lub e- mailem na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 2 czerwca 2014 r. do godz. 12:00.

Możliwość komentowania jest wyłączona.