Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu wyprodukowania plakatu i ulotek.

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu wyprodukowania plakatu i ulotek w ramach kampanii „Odpowiedzialny kierowca”.

Specyfikacja:

ULOTKA: format B6, pełny kolor z dwóch stron, papier kreda mat, grubość 135 gr, nakład 500 szt.

PLAKAT: format A2, pełny kolor z jednej strony, papier kreda mat, grubość 150 gr, nakład 400 szt.,

Do ceny proszę doliczyć transport do siedziby Zleceniodawcy.

Druki mają być wykonane na podstawie przygotowanych przez Zleceniodawcę projektów i dostarczone do siedziby Urzędu.

Termin realizacji zadania: 5 dni roboczych od dnia dostarczenia gotowych plików do realizacji

Kryteria oceny:

– cena.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Strategii i Promocji tut. Urzędu pod nr telefonu 32 4590540 z Katarzyną Rokowską-Szyroki.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4; 44-300 Wodzisław Śląski lub e-mailem na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 21 marca 2014 r. do godz. 13:15.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.