Miasto Wodzisław Śląski poszukuje wykonawcy do opracowania Programu usuwania wyrobów azbestowych wraz z inwentaryzacją

W związku z organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki konkursem w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” związanym z możliwością ubiegania się o dotację Miasto Wodzisław Śląski poszukuje wykonawcy do opracowania Programu usuwania wyrobów azbestowych wraz z inwentaryzacją.

Oferty proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 13.03.2014 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej u Justyny Zagoli pod nr tel. 32 4590450.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z proponowanym wzorem kalkulacji cenowej w załączeniu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.