Miasto Wodzisław Śląski poszukuje Wykonawcy do wykonania prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje Wykonawcy do wykonania prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych położonych na gruntach miejskich na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego. Przedmiotowe rowy melioracyjne oznaczone są symbolami: J-7, W-d 6,W-d 8,  W-d 1,  W-d 13. 

Oferty należy składać w formie pisemnej, z dopiskiem „Oferta na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych” w Kancelarii Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ulicy Bogumińskiej 4 B, w terminie do dnia 06.08.2013 r. do godz. 15º

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej u Wandy Stroińskiej pod nr tel. 32 45 90 450.
Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków zamówienia w załączeniu.

Przedmiot zamówienia
wzór oferty

przedmiar robót, rów J7
przedmiar robót, rów Wd1
przedmiar robót, Wd8
przedmiar robót, Wd13
przedmiar robót, rów Wd6

Możliwość komentowania jest wyłączona.