Miasto Wodzisław Śląski poszukuje wykonawcy renowacji słupów i opraw oświetlenia ulicznego

OGŁOSZENIE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje wykonawcy renowacji słupów i opraw oświetlenia ulicznego (z wyłączeniem miedzianych daszków) zlokalizowanych na płycie Rynku.

Informacje i zakres prac renowacyjnych niezbędnych do opracowania oferty cenowej:

 • rodzaj słupów – żeliwne stylizowane „retro”: 2 i 3 – ramienne oraz w układzie 2 + 1 i 3 + 1,

 • wysokość słupów – 3115 mm (całkowita wysokość latarni 4800 mm),

 • ilość słupów – 20 szt.,

 • ilość ramion – 49 szt.,

 • rodzaj opraw – oprawa stylowa sześciokątna z daszkiem, stelaż żeliwny, 6 szt. szklanych szybek, reflektor (odbłyśnik) wykonany z blachy aluminiowej malowanej proszkowo na biało,

 • ilość opraw – 59 szt.,

zakres prac:

 • demontaż, montaż i transport słupów z i do Wodzisławia Śląskiego – w 3 etapach *,

 • oczyszczenie strumieniowo – ścierne starej farby z odlewów: ramion, opraw i słupów,

 • malowanie 3-krotne: 2 x podkładem (w tym 1 x podkład cynkowy) i 1 x dwuskładnikową farbą nawierzchniową na bazie poliuretanu, o długiej wytrzymałości, w kolorze antarcytowym metalicznym,

 • wymiana wszystkich śrub, podkładek i nakrętek na nowe ze stali nierdzewnej,

 • wymiana uszkodzonych żeliwnych części na nowe, a w przypadku braku części, uzupełnienie ich nowymi,

 • wymiana instalacji elektrycznej (stateczniki, zapłonniki, itp.),

 • mycie szybek w oprawach, w razie konieczności wymiana szybek na nowe lub uzupełnienie,

 • stabilizacja szybek w oprawach,

 • malowanie reflektorów w oprawach, w razie konieczności wymiana reflektorów na nowe,

 • montaż opraw i skręcenie słupów.

Termin realizacji zamówienia: do 90 dni od dnia podpisania umowy.

Kryterium wyboru oferty: cena 100 %.

Warunki płatności: przelewem w terminie 30 dni licząc od daty wpływu faktury do Biura Obsługi Klienta Zamawiającego.

Okres gwarancji na wykonaną usługę minimum 3 lata.

Ofertę, na druku ofertowym, należy złożyć w terminie do 20.07.2016 r., do godziny 1000 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, przy ul. Bogumińskiej 4b, 44-300 Wodzisław Śląski, na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl lub faxem pod numer 32 7218703.

Druk oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie pod numer 32 4590550.

* ze względu na konieczność zachowania oświetlenia ulic i płyty Rynku, prace należy wykonać w 3 etapach, co również należy uwzględnić w cenie ofertowej i treści oferty.

Możliwość wyłączeń w etapach uzgodniono ze Spółką TAURON.

Możliwość komentowania jest wyłączona.