Miasto Wodzisław Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w 2013 roku druków

Miasto Wodzisław Śląski  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w 2013 roku druków różnych dla Urzędu Miasta oraz ze znakiem wodnym dla Urzędu Stanu Cywilnego.
– druk oferty w załączeniu.
Główne warunki umowy :
1.Podstawa prawna :  „Na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
2. Do obowiązków Dostawcy należy:
Wytworzenie i sukcesywne dostarczanie druków zgodnie z każdorazowym zleceniem.
Dostawa nastąpi bezpłatnym transportem do siedziby Zamawiającego.
3.Warunki płatności:
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za dostarczone druki w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury.
4.Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całego asortymentu druków wymienionego w  załączniku.

Zainteresowanych proszę o kontakt: Wydział Organizacyjny, Referat Administracyjno-Gospodarczy- Zdzisława Sibila telefon: (32) 4590459. Oferty proszę składać  w biurze obsługi klienta lub na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl  do dnia 19 lutego 2013 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.