Montaż balustrady na tarasie

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego montaż balustrady na tarasie oraz montaż i przeróbkę balustrady istniejącej przy zejściu do garażu w budynku OSP Zawada stanowiącym własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonym przy ulicy Młodzieżowej 196 w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
Termin realizacji zamówienia: 24.10.2014 r.
Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury
Warunki gwarancji: 24 miesiące gwarancji
Inne informacje: szczegółowych informacji udzieli: Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 15.09.2014 r. do godz. 15:15

Dopuszcza się złożenie oferty:
w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
za pośrednictwem faksu: (32) 7218703
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Wodzisław Śl, 19.09.2014 r.

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu na montaż balustrady na tarasie oraz montaż i przeróbkę balustrady istniejącej przy zejściu do garażu w budynku OSP Zawada stanowiącym własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonym przy ulicy Młodzieżowej 196 w Wodzisławiu Śląskim, wszczętym w dniu 04.09.2014 r. została wybrana oferta:

KANMET Sp. z o. o.

ul. Mielęckiego 10/503

40-013 Katowice

za kwotę 7.379,93 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie kompletne oferty.

Możliwość komentowania jest wyłączona.