Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 87 w Mieście/Gminie Wodzisław Śląski z dnia 15 maja 2015 roku

Na podstawie uchwały nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania  wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych podaję do wiadomości osób uprawnionych listę kandydatów w okręgu NR 87 w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej zarządzonych na dzień:
  31 maja 2015 r.
w lokalu wyborczym mieszczącym się w :
Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim ul. Oraczy 6

czynnym:
w godz. od 08.00 do 18.00

L.P.

Nazwisko

Imię (imiona)

Wiek

Wykształcenie

Zawód

Miejsce zamieszkania

1.

Klimek

Gerard Bogdan

39

średnie

rolnik

Wodzisław Śląski

Możliwość komentowania jest wyłączona.