Ogłoszenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji pn.: „Budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa – Olszyny)”.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza do składania ofert dotyczących pełnienia nadzoru inwestorskiego inwestycji pn.: „Budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa – Olszyny).

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań znajdują się w załącznikach:
Zaproszenie do składania ofert
Umowa

Możliwość komentowania jest wyłączona.