Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 20 listopada 2013 roku, bezpośrednio  do Kierownika Biura Kultury, Sportu i Zdrowia w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 4B 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia
WNIOSEK

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.